Aktualności

Poszukiwania

 

Poszukiwania z detektorem metalu są nadal możliwe – stan prawny na Styczeń 2018 r.

 

Poniżej przedstawiamy kilka kroków, jakie należy pokonać w celu uzyskania oficjalnego pozwolenia ( wydawanego przez lokalny WUOZ tj. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków ) na prowadzenie legalnych poszukiwań z wykorzystaniem detektora metalu.

 

Nowelizacja ustawy ,,o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw” z dnia 22 czerwca 2017 r. nie wprowadziła zakazu poszukiwań !

 

Oznacza to, że poszukiwacze, którzy posiadają detektor metalu mogą nadal kontynuować swoje hobby, zgłębiać tajemnice historii oraz w 100% ,,kopać” legalnie.

Droga do uzyskania pozytywnej decyzji z lokalnego WUOZ, tj. ,,Pozwolenia na prowadzenie poszukiwań”, w kilku krokach została przedstawiona poniżej: 

 

  1. I. Wytypowanie działki lub działek na któych prowadzone będą poszkiwania. Odnalezienie numeru działki ułatwia Geoportal krajowy z danymi map o charakterze katastralnym: http://www.geoportal.gov.pl/#

 

  1. II. Uzyskanie pisemnej zgody właściciela działki na prowadzenie poszukiwań ( zgoda ta powinna zawierać dokładne dane właściciela, jego oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem oraz wskazanie osoby, której taka zgoda jest udzielana ). Oryginał zgody będzie stanowił Załącznik nr 1 do Wniosku jaki należy złożyć do WUOZ.

 

  1. III. Złożenie w WUOZ ,,Wniosku o pozwolenie na prowadzenie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych przy użyci urządzeń elektroniczyych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania”. W tym celu najlepiej pobrać gotowy wniosek ze strony lokalnego WUOZ, link do strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wykazem Wojewódźtw : http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-dziedzictwa/konserwatorzy-zabytkow.php .

Przykładowy Wniosek do pobrania znajduje się Tutaj.

 

  1. IV. Przygotowanie Załącznika nr 2: Mapka terenu, gdzie należy zakreślić obszar planowanych poszukiwań ( zaznaczyć można od razu kilka działek )

 

  1. V. Przygotowanie Załącznika nr 3: Program Poszukiwań, który powninien być złożony i podpisany ( warto ogólnie określić co chce się szukać za pomocą wykrywacza metali, w jakim celu, jakimi metodami, informację o tym, że ciekawe znaleziska zostaną zinwentaryzowane a ich lokalizacja oznaczona np. podanie przybliżonych współrzędnych, itp.... )

 

  1. VI. Przygotowanie Załącznika nr 4: dowód uiszczenia opłaty skarbowej na konto lokalnego WUOZ w kwocie 82 zł.

 

  1. VII. Na wszelki wypadek warto poznać wcześniej lokalne muzea i nawiązać współpracę, gdzie później będzie można przekazać swoje odnalezione ,,skarby”. Pracownicy muzeum mogą być bardzo pomocni i szkolić poszkiwaczy np.: tłumacząc zasady ochrony prawnej zabytków, organizują też szkolenia z zakresu rozpoznawania zabytków archeologicznych i lokalizowania w terenie stanowisk archeologicznych. Informują również często o szczegółach zapisów ustawy o posiadaniu broni i amunicji, itp....
    Link do strony rejestru muzeów: http://bip.mkidn.gov.pl/pages/rejestry-ewidencje-archiwa-wykazy/rejestry-muzeow.php

 

Polecamy bardziej szczegółowy opis wszystkich w/w etapów ( wraz z ciekawym komentarzem ) przedstawiony w artykule o „Legalnych poszkiwaniach” na stronie: http://saperu.pl/category/legal/