Aktualności

Nowa wersja oprogramowania DEUS V4.1

Nowa wersja oprogramowania DEUS V4.1 jest dostępna tutaj:

 

 

http://www.xpmetaldetectors.com/metal-detector/deus-update/

 

Lista wprowadzonych zmian i udogodnień:

 

MI-6 Łącze radiowe

Połączenie radiowe między MI-6 i DEUS jest teraz bardziej niezawodne i szybsze.

 

Nowe ustawienie w trybie EXPERT: CZUŁOŚĆ GRUNTU

Dodanie nowego menu "Ground Sensitivity" w GB> EXPERT. Nowe ustawienie umożliwia dostosowanie zdolności detektora do śledzenia gleby w zależności od jej intensywności. 

- GROUND SENS niski ( 1 do 5 )

Lekko zmineralizowane gleby są ignorowane, a DEUS nie śledzi i nie wyświetla wartości gruntu, dla Deusa będzie to domyślnie zalecany poziom.

- GROUND SENS wysoki ( 6 do 10 )

DEUS będzie śledził nawet gleby słabo zmineralizowane.

 

Uwaga: Nie należy ustawiać "GROUND SENS" zbyt wysoko, ponieważ może to wprowadzić więcej niestabilności i fałszywych odczytów grntu. Zalecane są poziomy od 1 do 5, które zapewniają lepszą stabilność w porównaniu z wersją V4.0.

 

GROUND EFFECT

Wyświetlanie mineralizacji gruntu: jeśli DEUS nie zarejestruje efektu ziemi przez 7 sekund lub otrzyma poziom niższy niż ustawiony "GROUND SENS" przez ponad 7 sekund, wyświetli się znak ,,--”

Wartość ustawionej korekcji ( balansu ) gruntu: jeśli DEUS nie mierzy już odpowiedniego efektu gruntu przez 30 sekund, domyślnie śledzenie będzie ustawione na wartość 88 dla większej stabilności.

 

Dla przykładu wartość gruntu powróci do wartości domyślnej, jeśli: gleba nie jest wystarczająco zmineralizowana lub poziom mineralizacji jest niższy niż ustawiony "GROUND SENS" lub po prostu jeśli przestaje się poszukiwać. Jak tylko zacznie się poszukiwania lub gleba ponownie wystarczająco się zmineralizuje, DEUS będzie dalej badał glebę, a wyświetlacz pokaże zmierzoną wartość.

 

Uwaga: Cewki HF nie wymagają na razie aktualizacji oprogramowania do V4.1, są one ignorowane podczas aktualizacji.